De lidgelden bij Mendo zijn afhankelijk van het aantal trainingen en het aantal ploegen waartoe een speler/speelster behoort. De inschrijving en betaling loopt steeds via Twizzit (onderstaand formulier).

Voor nieuwe leden voorzien we een aangepast bedrag voor het eerste jaar dat zij volleybal spelen.

Gezinnen met drie of meer spelende Mendo-leden onder hetzelfde dak krijgen een korting van 10% op het totale bedrag.

Wij vragen jullie om steeds tijdig in te schrijven en te betalen

Leden waarvan wij het lidgeld laattijdig ontvangen riskeren niet tijdig in het bezit te zijn van hun spelerskaart en kunnen hierdoor niet onmiddellijk deelnemen aan de competitie.

Wij gaan ervan uit dat alle spelers (en bij jeugdspelers ook de ouders) die het lidgeld betalen, de Gedragscode Mendo onderschrijven en deze zullen naleven. Stort je lidgeld rechtsreeks via Twizzit of via overschrijving op rekeningnummer BE90 7509 3183 7332.

Noteer bij de mededeling: “Lidgeld 2023-2024 + naam + voornaam (van het spelend lid)”. Gezinnen met meerdere leden vragen we een betaling per persoon te doen zodat we dit eenvoudig kunnen opvolgen.

Na betaling van je lidgeld mag je van ons een attest van betaling verwachten, waarmee je een tussenkomst kan bekomen bij je ziekenfonds. Mocht je voor bepaalde andere instanties een originele versie nodig hebben, dan kan je deze aanvragen via leden.mendo@gmail.com.

We kijken samen uit naar opnieuw een schitterend en succesvol seizoen!

 

Kies hieronder het juiste formulier.