Vanuit de volleybalbond ben je verzekerd bij Ethias. Op deze pagina kan je de nodige achtergrondinformatie bekomen en de noodzakelijke verzekeringsdocumenten zelf downloaden.

Wat te doen bij een sportongeval?

Een ongeval moet in principe binnen de 8 dagen aangegeven worden. Dit doe je door het aangifteformulier in te vullen en zo snel mogelijk te bezorgen aan onze ledenadministratie die dit dan moet ingeven via het extranet van Ethias. Ga als volgt te werk:

  • Download het fomulier en druk het af;
  • Vul van luik A alle gegevens over jezelf en het ongeval in (vak 1 moet dus niet ingevuld);
  • Vul luik B in en breng een klever van je ziekenfonds aan;
  • Laat luik C invullen door de arts;
  • Bezorg het fomulier aan de ledenadministratie leden.mendo@gmail.com
  • Wij doen de aangifte bij Ethias en bezorgen jou via mail het dossiernummer;
  • Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvang je een melding met het dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
  • Je dient eerst zelf alle rekeningen te betalen en de tussenkomst van het ziekenfonds te vragen. Vervolgens moet je de bewijsstukken van medische kosten overmaken aan Ethias (gelieve steeds dossiernummer en rekeningnummer te vermelden). Ethias betaalt de behandelingskosten steeds rechtstreeks aan het slachtoffer terug.
  • Vooraleer je terug kan/mag spelen, moet je ALTIJD een genezingsattest opsturen! Zonder dit attest ben je niet verzekerd indien je hervalt of een nieuwe kwetsuur oploopt. Na ieder aangegeven ongeval moet een genezingsattest worden ingediend (zelfs indien er geen enkel schadebewijsstuk wordt voorgelegd en Ethias niet tot tussenkomst gehouden is).