Bij Mendo vinden we een veilig sportklimaat belangrijk. We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt en dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Leden, trainers, bestuur en ouders respecteren elkaars grenzen. Daarom investeren we in onze club in getrainde API’s.

API, wat is dat?

Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen.

We zijn er om te luisteren en te praten en samen te zoeken naar een oplossing voor wat je dwars zit, zodat iedereen zich goed kan voelen binnen de club.

We dragen er mee zorg voor dat het bestuur voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. De API neemt dus initiatieven voor een veilig sportklimaat, reflecteert op de bestaande gang van zaken en is zich bewust van mogelijke risico’s.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen? Bv. pesten, chantage, discriminatie, geweld,...
 • Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
 • Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?                                             
 • Heb je nood aan een babbel omdat je je niet goed voelt in je vel?

               PRAAT ER OVER!

Wie kan bij ons terecht?

 • Spelers
 • Ouders
 • Trainers
 • Supporters
 • Andere betrokkenen
 • Kortom: iedereen die op een of andere manier betrokken is in Mendo

API, wat is dat niet?

 • een API is geen hulpverlener
 • een API is geen onderzoeksrechter
 • een API is geen journalist
 • een API is geen bestuurder

Wat doen we wel?

De API:

 • luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller
 • vormt zich een beeld van de situatie en probeert in te schatten welke stappen verder noodzakelijk zijn
 • biedt de eerste ondersteuning
 • maakt een inschatting van de ernst van de situatie
 • geeft advies over te nemen stappen
 • begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing
 • gaat waar mogelijk preventief te werk. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met betrokkenen besproken
 • beantwoordt vragen, verwijst door, adviseert of toetst het al dan niet overschrijden van grenzen
 • bij geruchten van klachten, onderzoekt hij/zij of deze klachten werkelijk bestaan
 • maakt een registratie en schriftelijk verslag van vragen/klachten
 • geeft ondersteuning, indien het een strafbaar feit betreft (aanranding, verkrachting, …) bij het doen van aangifte bij de politie.

Alleen met toestemming van de persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen bij betrokken worden.

Hoe kan je ons bereiken?

 • Je kan ons een mailtje sturen, bellen of sms'en
 • Je kan ons een bericht sturen via Twizzit
 • We zijn ook regelmatig aanwezig in de club, dan kan je ons persoonlijk aanspreken.

Wie zijn we?

Els Goethals

Mama van Joran (JU15) en Elian (JU17)

Psychotherapeut.goethals@gmail.com

0468 40 92 17

Wouter Janssens

Papa van Mil (JU13) en Anna (MU17/Dames 2)

jansswouter@gmail.com

0479 20 01 39

Lotte Couttenier

Mama van Luz (MU17/Dames 2)

lottecouttenier@gmail.com

0474/881637

 

 

 

Meer info over grensoverschrijdend gedrag in de sport:

Waar kan je nog terecht?

Volley Vlaanderen kent verschillende Federatie API's bij wie je terecht kan met jouw problemen, vragen of opmerkingen:

https://volleyvlaanderen.be/Gezondheid-en-ethiek/Federatie-API

 

Net als iedereen kunnen jullie indien nodig anoniem hulplijnen of instanties contacteren.  Hieronder reiken wij een aantal hulpdiensten aan: