Volleybalclub Mendo Booischot heet u welkom... Admin Contact Wedstrijden Nieuws Home

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Volleybalclub Mendo Booischot beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.

Volleybalclub Mendo Booischot kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens:

  • omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
  • zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • kunnen gekoppeld zijn aan externe sites waarover Volleybalclub Mendo Booischot geen zeggenschap heeft en waarvoor Volleybalclub Mendo Booischot geen verantwoordelijkheid draagt;

Volleybalclub Mendo Booischot is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Volleybalclub Mendo Booischot geen controle heeft. Volleybalclub Mendo Booischot draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Volleybalclub Mendo Booischot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe websites mochten voordoen.

 
Home Mendo Ploegen Info/Documenten Ledenadministratie Contact

© Mendo Booischot 2011 - Disclaimer - Website door Stef Liekens